Midlertidige vedtægter

Gloster Special er et samlingspunkt for Glosteropdrættere og har til formål at afholde en udstilling hvert år samt etsommertræf hvor udviklingen diskuteres.

Medlemmer af klubben er Glosteropdrættere der har betalt den til en hver tid gældende kontingent.

Ud fra deres midte vælger de et selvsupplerende udvalg, der forestår udstillingen.

Det være sig lokaler, dommere, invitation og præmier.

Sommertræf afholdes af det medlem der har plads og tid.

Medlemmer af klubben betaler kun udstillingsgebyr af de første 10 fugle samt deltager i klubmesterskabet over 10 fugle på den årlige udstilling.

af klubbens hjemmeside fremgår gældende satser og klasser.

 

 

Ved en eventuel nedlæggelse af Gloster Special skal eventuelle midler deles lige mellem DKK og JFKK. Dog er udstillingsreolerne et brugerfællesskab med Region Nord, hvorfor disse skal tilfalde Nord.