I.G.B.A , HVOR STOR INDFLYDELSE ?

På initiativ af Herluf Grønlund er vor klub indmeldt i "International Gloster Breeders Association", en engelsk Gloster-forening, som rummer mange konmtinentale medlemmer. Herluf skriver nu, at han er med i en gruppe, som arbejder for, at der på kontinentet - enten i Holland, Belgien eller Tyskland -,hvert år arrangeres et specialskue udelukkende for de Glosterfolk, som er medlem af en klub associeret med I.G.B.A. Det lyder smukt, men umiddelbart vil det overraske mig, hvis der er folk nok, som ud over at arrangere egen forenings udstilling også vil deltage i et sådant arrangement.

Vi har fordel af vort medlemsskab, vi får gratis rosetter, vi får vejledning om dommere på I.G.B.A.´s liste. Men er vi også indstillet på at gå hele vejen og afstemme alle regler efter de engelske? Da jeg i 1980 tog initiativ til fælles danske standarder for hhv. farve- og figur-kanarier. oversatte jeg først den hollandske standard til dansk, derpå skævede jeg til C.O.M.´s noget amatøragtige vejledninger. Det endelige danske produkt blev tilpasset de danske forhold. Eksempel: at udstille fugle i 4-kollektioner eller-stammer går an i store lande, men i lille Danmark fik jeg indført, at disse fugle også skal deltage i den individuelle konklurrence. Også mht. navngivning af især farvekanarier gik vi egne veje, lod f.eks. alle mosaikfugle høre sammen, hvorimod de i C.O.M. er henført til hver deres hovedmelanin: sort/brun/agat/isabel.

Der er i kontinentalt opdræt en trend mod nye farver også i Gloster-kanarien. Vi ser folk, som prøver sig frem med indparring af phæo eller satinet i Glosteren, indtil nu har vi været fri for den røde farve, men på lang sigt vil den engelske berøringsangst for nye farver i Gloster-opdræt blive en anstødssten for samordning af regler.

Lige nu har vi en klasseopdeling, som ud over sort melanin tillader de 3 øvrige hovedfarver, brun, agat og isabel, men på lang sigt kan jeg sagtens forestille mig, at en dansk Gloster-specialklub ikke kan undgå at inddrage også andre farver og derved støde mod den engelske holdning. I skrivende stund kan jeg ikke helt bedømme, på hvilke andre punkter det er tænkr-ligt, at vi kolliderer med engelsk praksis ??? Hvis vi i en STOR dansk Gloster-special-klub skulle finde på at godkende 4-kollektioner, så er det mod engelsk skik.

Så afrundende: medlemsskab netop nu af I.G.B.A helt fint, men låsning til at følge et engelsk synspunkt strikte, kan jeg ikke love.

BHO.