GRØNLANDSK/DANSK FÆLLESOPDRÆT PÅBEGYNDT

T.v. Ronald Hvam, t.h. Herluf Grønlund
Ronald Hvam har de sidste 5 år været en uundværlig stor hjælp for Nuunu og Herluf fra Grønland. Uden Ronalds hjælp og gæstfrihed ville de to ægtefolk kun med meget stort besvær have kunnet deltage på udstillinger i Danmark og Tyskland. Deres fælles interesse "kanariefuglene" har udviklet sig til et kæmpe venskab, som nu udmøntes i et opdrætsfællesskab.
Ronald Hvam og Herluf Grønlund startede ultimo 2014 et Gloster-Fancy opdrætsfællesskab. Begge er kanarie-dommere, kanarie-udstillere og flerårige DM-mestre i kanarie-opdræt. Ronald er mangeårig DM-vinder med Scotch Fancy, og Herluf er flerårig DM-vinder med Norwich og Gloster-Fancy.

Ronald har opdrættet kanarier i ca. 45 år, Herluf siden 1983.
Herluf har skrevet bogen "Den Danske Gloster-Fancy bog", der udkom i november 2013, den 1, november 2014 udkom bogen på engelsk, "The Big Gloster-Fancy Book". Den engelske bog er foreløbig solgt til Amerika, Chile, Polen, Spanien, Tyskland, Australien, Holland og England. Derudover har Herluf skrevet: "Den danske Norwich Kanariefuglebog" og sammen med sin nye partner Ronald Hvam udgivet bogen "Kanariefuglen og dens Mangfoldighed", Danmarks største kanariefuglebog nogensinde.
En af Herlufs fyldige og stramfjerede Consorter.
Vi har startet et opdrætsfællesskab, fordi vi ønsker at have en backup af vores fugle hos hinanden. Skulle uheldet være ude, og vores Gloster-Fancy stamme i Grønland blive syg eller værre, har vi en backup af generne i Danmark. Omvendt ville vi have en backup af generne i Grønland. Dette er meget betryggende.

Ronald og Herluf ønsker sammen fra år 2015 at opdrætte så mange Gloster-Fancy , at vi kan deltage på flere udstillinger samtidig. Ofte afholdes diverse store specialskuer for Gloster-Fancy samtidig med Danmarks-mesterskabet. Dette betyder for de fleste danske opdrættere, at man ikke kan udstille 2 steder på én gang. Denne begrænsning er vi ikke bundet af længere, forudsat at vi når vore fælles målsætninger.

I Grønland opdrætter vi med 50 ynglebure (både til Gloster-Fancy og Norwich). Vi har i december 2014 ombygget fuglestuen. Indendørs-voliererne er blevet fjernet, og vi har investeret i store flyvebure til ungerne. Vi vil i 2015 købe yderligere 20 opdrætter- og 10 flyvebure og mener derefter at være godt rustet til fremtiden. Alle vores opdræt-terbure kan deles i to,
Gloster Corona er højt prioriteret i Herlufs fuglehold.
så vi på meget kort tid kan få dobbelt så mange træningsbure ud af systemet. Siderne på avlsburene kan åbnes, så alle fugle kan flyve igennem flere bure på én gang! Alle opdræts- og flyvebure er forsynet med bundgitter, så fæces og affald falder gennem tremmerne ned på en voksimprægneret papirsrulle, som vi trækker frem, når der skal rengøres. Vi rengør 50 opdrætsbure på 15 minutter og skal efterfølgende blot støvsuge fuglestuen for det affald, der under rengøringen falder ved siden af.

Det er meget dyrt, og det er et kæmpe-logistisk stykke arbejde at deltage på udstillinger i DK hvert år. Derfor har Nuunu Eli Olsen, som er gift med Herluf Grønlund, fundet en del sponsorer til vores hobby, der muliggør, at vi kan være med til at udstille vore Glostere i Danmark. Vi bliver sponsoreret af Kujalleq (Sydgrønlands) Kommune, Stark Grønland A/S og et lokalt tømrerværksted, Sanasumut Aps.

Nuunu Eli har også hjulpet Herluf og Ronald med opsætningen og redigeringen af vore kanarie-fuglebøger, og hun støtter os i alt, hvad vi foretager os inden for kanariefugle-sporten. Mange tak for det, kære Nuunu!
Nuunu Eli Olsen ses her i den flotte fuglestue sammen med sin datter Sikkersoq.
Også cinnamon (brune) fugle finder vej til Herlufs fuglehus.