Udstillingsregler

NÅR GLOSTEREN BLIVER FOR STOR ----

I det engelske Glosterbur er afstanden mellem de to siddepinde 7,2 cm. Vedr. Würsterburet har vi i DKK´s dommergruppe engang i tidernes mnorgen vedtaget, at vi bør nærme os denne afstand så meget som muligt. Den engelske dommer bruger pindenes afstand til at vurdere fuglens størrelse. Halen bør på en korrekt fugl netop berøre den anden siddepind, når fuglen sidder som vist på billedet.

I et Würsterbur skal pindene derfor sættes i det 9. mellemrum fra både højre og venstre, derved bliver afstanden ca. 8,5 cm.,pumpeglasset må ikke forstyrre beskuerens blik og sættes derfor i 4 mellemrum fra venstre, burnummeret placeres nederst til højre.

Kig på billedet af Würsterburet - sådan skal det se ud på vort specialskue! - Hvad Universalburet angår, kan vi ikke regulere, idet pindene er fastmonteret i burets bagplade.

BHO.

1. Alle udstillingsfugle skal være fastringede. Fuglen må kun bære én ring.

2. Ringen skal være udstedt af en national fugleforening.

3. Fuglene udstilles på ejerens ansvar. Syge fugle eller fugle med utøj  isoleres fra udstillingen.

4. Fugle med lumps eller tydelige defekter diskvalificeres.

5. Følgende udstillingsbure må anvendes:

     a) Det engelske Glosterbur.

     b) Det hollandske universalbur.

     c) Det tyske Würsterbur 2.

6. Pindenes afstand skal i det engelske bur være 7,2 cm. I universalburet, hvor pindene er fastmonterede, kan denne afstand ikke overholdes. I Würsterburet skal der være 5 frie ribbe-mellemrum mellem pindene (ca. 7,8 cm); pindene sættes i 9. mellemrum fra hhv. venstre og højre.

7. Bunden af buret dækkes enten med bølgepap med rillerne på tværs eller med hvidt sand. I bunden lægges frø tilstrækkeligt til udstillingens varighed.

8. Lille hvidt pumpeglas anbringes i venstre side (4. mellemrum fra venstre). Umiddelbart inden aflevering af buret, tømmes pumpeglas og anbringes omvendt på sin plads. Stewards vil umiddelbart efter bedømmelsen fylde vand i pumpeglassene.

9. Burene skal være rengjorte og må ikke være synligt mærkede.

10. Burnummer udleveres ved indlevering af fuglene og skal sættes midt på buret.

 

 

 

Engelsk Glosterbur.
Til venstre Würster-2-buret, til højre universal-buret.