HAN ELLER HUN? KAN DU SKELNE?

Dette foto viser tv. en Gloster Consort hun, til højre en Gloster Consort han. Bemærk, at hunnens stregtegning på hovedet fortsætter helt ned mod næbbet, mens tegningen hos hannen stopper midt på issen.

Utallige fejltagelser har problemet "HAN ELLER HUN?" givet opdrættere gennem årene, mest bemærket, når man spændt kom hjem fra udlandet med et godt par, som kort tid efter hjemkomsten begyndte at synge højt - begge to! Nogle gange må man tro, at det er en bevidst handling fra sælgeren, der har for mange hanner og gerne vil af med dem, men jeg har flere tilfælde, hvor gode venner i udlandet, som er gennemført ærlige, har solgt mig hunner, som så viste sig at være hanner, især Yorkshire og Border. 

Den almindelige attitude hos opdrættere er, at man observerer ungfuglene fra de er ca. 21 dage gamle, evt. sætter man en Mozart-dvd på, for at fremme lysten til sang. Ruller det i struben, kan man sætte et foreløbigt kryds ved "han", helst skal det bekræftes endnu en gang med tydelig sang. Hvis man som storopdrætter med 200 unger skal sortere, mister man måske snart opmærksomheden med de fugle, som tydeligt er salgsfugle og koncentrerer sig om de udvalgte fugle. Men respekten for køberne gør, at man har pligt til at bruge tid på observation. 

Vor dommer i Korup, René Alssema, forbavsede mig ved med sikkerhed i stemmen at bestemme køn og i to tilfælde diskvalificere fugle, som var udstillede med det forkerte køn. Jeg har set Yorkshire-dommere, som gik uden om en flot fugl, der tydeligvis var bedst i en hun-klasse, satte den som nr. 3 eller 4, fordi den efter dommerens mening hvert øjeblik kunne bryde ud i sang. Men uden at dommeren havde mod til højt at sige: Det er en han, den kan ikke være med i en hun-klasse!

For to år siden fik jeg hos Lone Christiansen det vedføjede billede, som viser, at man på Consort-fuglene med sikkerhed kan kende kønnet. Jeg har siden efterprøvet den nye viden på mine fugle og er sikker på, at vurderingen af stregtegningen er korrekt: Hunnens stregtegning på hovedet fortsætter helt frem til næbbet, hannens gør det ikke.

Naturligvis er der også andre metoder. Det er kendt, at en han danner mere sort eu-melanin i fjerdragten og derved undertrykker den brune phæomelanin, mens hunnen har mere brunfarve at fremvise. Og en rutineret opdrætter, som gennem mange år har stirret på sine unger, vil mene, at der er en "hun-type", selv om det er svært præcist med ord at definere, hvori den består; det er en fornemmelse i kroppen, man har ved at kigge på fuglen. Den holder bare ikke altid! Desuden vil en han normalt være større og mere aggressiv.

For ca. 30 år siden spurgte jeg min afdøde Yorkshire-ven i London, Reg Reve, hvordan englænderne dog kunne lave klasser for hanner og hunner, når vi danskere ofte oplevede, at de par, vi købte, bestod af to hanner. Han tog mig derpå med i en gennemgang af hele London-showet og påviste, hvor der i hun-klasserne sad fugle, som han ikke som dommer ville turde sætte "in the cards", fordi de havde hantype. Denne rundgang har siden været mig til god hjælp ved afgørelse af kønnet hos Yorkshires.

Hvad en Gloster Corona angår, tør jeg ikke uden konstateret sang med bestemthed afgøre kønnet. Jeg vil spændt følge vor dommer i Korup 2014, om han tør diskvalificere Corona-fugle i nogen klasse. 

BHO.